Vrei să mergi cu naşu’?

Posted on 29 October 2012 by Asociatia Ro-Trans

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI de fidelizare a călătorilor

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul promoţiei este SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL, cu sediul social în Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2–4, Jud. Cluj, înregistrata la Registrul Comertului sub nr J12/1530/2012, CUI 26565289, România, denumită în cele ce urmează Organizator.

Decizia de participare la promoţie conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL PROMOŢIEI

Aceasta tombolă se desfăşoară în următoarele locaţii: Casele de bilete TFC din Staţiile CF Galaţi, Buzău, Cluj, Oţelu Roşu, Titan Sud şi Ploieşti

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Promoţia se desfăşoară în perioada 15.10.2012 – 15.01.2013

Promoţia poate fi prelungită de către organizator printr-un act adiţional la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA PROMOŢIE

Participă la promoţie abonamentele lunare întregi şi abonamentele lunare cu 50% reducere emise în 2012 de Transferoviar Călători S.R.L.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL PROMOŢIEI

Promoţia consta în organizarea unei tombole, la care vor fi oferite, prin tragere la sorţi, premiile prevăzute de prezentul Regulament.

Lista căştigătorilor şi a câştigurilor acordate la tombolă se poate găsi la casele de bilete CF Galaţi, Buzău, Cluj, Oţelu Roşu, Titan Sud şi Ploieşti şi va fi publicată pe site-ul www.transferoviarcalatori.ro

Lunar se vor extrage din urne câte 3 taloane câştigătoare pentru abonamente lunare întregi şi 3 taloane de rezervă şi alte 3 taloane câştigătoare pentru abonamente lunare cu 50% reducere şi 3 taloane de rezervă.

Daca clientul nu se prezintă în termen de 5 zile după informarea telefonică, se apelează la telefonul de rezervă conform ordinii de extragere.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ŞI ACORDAREA LOR

Călătorul prezintă la casa de bilete sau în tren abonamente lunare întregi sau abonamente lunare cu reducere 50% emise în anul 2012 de TFC. În schimbul acestora, călătorul primeşte un talon de participare la tombolă care se va ataşa la cele 3 abonamente în original sau copie conform cu originalul. După ce a completat talonul, clientul îl introduce în urna special amenajată pentru aceasta tombolă.

Ultima zi în care participanţii pot introduce taloane în urnă este 14.01.2013

Extragerile vor avea loc pe datele 15.11.2012, 15.12.2012, 15.01.2013.

Pentru un premiu se va extrage un singur talon câştigător şi unul de rezervă.

Valoarea este determinată de distanţa mentionata pe abonamentele deja depuse pentru campanie.

Pentru asigurarea transparenţei şi legalităţii, la extragere va asista şi un jurist.

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

La această promoţie pot participa toţi călătorii care prezintă la casa de bilete sau în tren 3 abonamente lunare întregi sau 3 abonamente lunare cu reducere 50% emise în anul 2012 de TFC.

Nu pot participa angajaţii firmei Transferoviar Călători SRL precum şi membrilor familiilor acestora (copii, parinţi, sot/soţie).

SECŢIUNEA 8. TAXE

Primirea premiului nu implică plata nici unei taxe legale către autorităţile statului sau către alte părţi de către câstigător.

SECŢIUNEA 9. DIVERSE

Organizatorul promoţiei are dreptul să refuze onorarea premiilor sau poate pretinde returnarea lor, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau participarea s-a facut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei promoţii, SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Regulamentul oficial al promoţiei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la casele de bilete din staţiile CF Galaţi, Buzău, Cluj, Oţelu Roşu, Titan Sud şi Ploieşti si pe site-ul companiei. Participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament. Pentru orice informaţii legate de prezenta tombola de fidelizare, cei interesaţi ne pot contacta la nr. de telefon: 0372 773 662 – Casa de bilete TFC Galati, 0372 773 656 Casa de bilete TFC Buzau, 0372 758 404 Casa de bilete TFC Cluj, 0736 332 616 Casa de bilete TFC Titan Sud, 0736 332 296 Casa de bilete TFC Ploiesti Sud

 

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei (nume, prenume, adresa, telefon). Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale câştigatorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de participanţi (nume, prenume) în scopul desemnării câştigătorilor concursului. Datele vor fi dezvaluite exclusiv angajaţilor societăţii implicaţi în derularea tombolei iar după încheierea ei vor fi distruse.

Participantul la Campanie în calitate de persoana vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12), dreptul de acces la date (art 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14), dreptul de opoziţie (art 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art 18).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

DECODARI GSM